Rekisteriseloste

Velo & Oxygen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 12.2.2015

Rekisterinpitäjä

Velo & Oxygen Oy / Y: 2369898-2

Puhelin myymälään: 020 127 02 00

Sarkatie 1 A, 01720 Vantaa

Rekisteriasioista vastaava

Puhelin 020 127 05 05

webshop@velo-oxygen.fi

Rekisterin nimi

Velo & Oxygen kanta-asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Velo & Oxygen kanta-asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite 

Rekisterimerkintä syntyy seuraavissa tapauksissa:

- Asiakas rekisteröityy verkkokauppaan
- On täyttänyt yhteystietonsa päämääränä ostaa tuote
- Tilaa sähköisen uutiskirjeen

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Velo & Oxygen kanta-asiakkaasta tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Velo & Oxygen kanta-asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Kanta-asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Velo & Oxygen kanta-asiakasrekistrin tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä myymälässä ja pyyntöä tehtäessä on esitettävä kuvallinen henkilötodistus.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä tekee täydennyksiä, korjauksia ja poistoja rekisteröidyn tietoihin, tiedon ollessa vanhentunutta tai puutteellista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

0
0